Ukrainian English Russian

При натисканні на назву нормативно-правового акту, буде відкрито джерело документа в новій вкладці браузера

1. Інструкція про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

2. Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту

3. Порядок та умови надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання

4. Порядок забезпечення, обліку та експлуатації меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення та норм їх забезпечення і експлуатації в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України


5. Порядок подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання Указів Президента України про помилування

6. Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства юстиції України

7. Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України

8. Інструкція з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

9. Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна  

10. Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими 

11. Порядок організації надання засудженим до позбавлення волі доступу до глобальної мережі Інтернет

12. Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі 

13. Порядок проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України 

14. Інструкція з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення 

15. Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 

16. Порядок присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 

17. Порядок прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 

18. Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України 

19. Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення

20. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України персоналу ДКВС України 

21. Порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та cлідчих ізоляторах 

22. Про затвердження Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет 

23. Порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 

24. Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 

25. Перелік технічних засобів нагляду і контролю, що використовуються у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України 

26. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань