Ukrainian English Russian

Фінансове відділення – структурний підрозділ центру, на який покладено ведення бухгалтерського обліку та облікової політики. Основні завдання фінансового відділення:

-       регулювання фінансово-господарчої діяльності центру;

-       складання фінансової та бюджетної звітності;

-       здійснення документообігу по розділам обліку;

-       проведення і оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань;

-       зберігання і використання коштів;

-       контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів центру.

5-4-01

Бухгалтер Фоміна Раїса Іванівна

5-4-02

Бухгалтер-касир Попович Любов Вікторівна