Ukrainian English Russian

5-3-1-01

Начальник пункту
охорони здоров'я – лікар

Золотарьов Володимир Павлович

 5-3-1-01

Фельдшер пункту
охорони здоров'я

Устенко Ольга Юріївна

 

 

 

Основною метою діяльності пункту охорони здоров'я є організація і проведення лікувальної, лікувально-профілактичної, санітарно-просвітницької роботи, спрямованої на попередження і зниження захворюваності серед персоналу і слухачів центру.

У своїй діяльності пункт охорони здоров'я керується:

- чинним законодавством України;

- наказами і розпорядженнями Міністерства юстиції України;

- наказами та розпорядженнями начальника центру;

- дорученнями заступника начальника центру з господарчої частини - начальника інтендантсько-господарчого відділу.

Основні завдання пункту охорони здоров'я:

- Ведення амбулаторного прийому слухачів.

- Організація госпіталізації у лазарет центру хворих слухачів терапевтичного напрямку, а також ЛОР і хірургічних хворих, які не потребують спеціалізованого лікування.

- Забезпечення динамічного нагляду за групою виявлених диспансерних хворих.

- Забезпечення проведення диспансерного нагляду за особами, які перенесли інфекційні захворювання, а також за контактуючими.

- Організація госпіталізації у стаціонари лікарень міста слухачів, які потребують спеціалізованого лікування.

- Участь у складанні меню-розкладки продуктів, визначення щомісяця калорійності добових раціонів харчування.

- Перевірка якості продуктів харчування, що надходять на забезпечення і зберігаються на складі центру

- Контроль дотримання умов і термінів зберігання продовольства.

- Перевірка якості приготовленої їжі, санітарного стану обладнання, інвентарю, приміщень їдальні.

- Контроль за додержанням персоналом їдальні правил особистої гігієни.

- Контроль за проходженням попередніх та періодичних медичних обстежень персоналом центру.

- Проведення занять з робітниками, зайнятими приготуванням, зберіганням та перевезенням харчових продуктів щодо профілактики харчових отруєнь та інфекційних захворювань, що можуть бути пов'язані з недоліками в організації харчування і санітарно-гігієнічному утриманні об'єктів

продовольчої служби, прийняття здачі ними санітарного мінімуму.

- Контроль підтримання належного санітарного стану в житлових приміщеннях гуртожитків для слухачів центру.

- Надання невідкладної медичної допомоги персоналу та слухачам центру.