Ukrainian English Russian

Інтендантсько-господарчий відділ

Основною метою діяльності інтендантсько-господарчого відділу є організація та забезпечення належного проживання, харчування, медичного обслуговування слухачів та умов праці персоналу в центрі, забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов та протипожежної безпеки в центрі.

У складі відділу знаходиться комунальна-експлуатаційна група, їдальня, технічна частина з гаражем.

       Основні завдання відділу:

-       Бере участь в організації господарсько-фінансової діяльності центру.

-       Забезпечує правильну експлуатацію споруд, приміщень та майна центру.

-       Організовує своєчасне та повне забезпечення центру матеріально-технічними засобами, транспортом, інвентарем, продуктами харчування, канцелярським та письмовим приладдям у межах кошторисного фінансування.

-       Організовує та забезпечує належне, таке, що відповідає санітарним вимогам, проживання слухачам центру.

-       Організовує та забезпечує безперебійне та якісне, таке, що відповідає вимогам законодавства, харчування слухачів центру.

-       Організовує та забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови та протипожежну безпеку у навчальних, службових, допоміжних приміщеннях і на території центру.

-       Забезпечує належні умови для праці командно-викладацького складу й навчально-допоміжного складу центру.

-       Організовує та забезпечує медичне обслуговування слухачів центру.

-       Організовує та забезпечує виконання законодавства щодо охорони праці.

-       Організовує та забезпечує контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

-       Здійснює економічний аналіз діяльності центру за даними бухгалтерського обліку та звітності для виявлення внутрішньогосподарських резервів.

-       Вживає заходи щодо запобігання нестачам, незаконному витрачанню коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового та господарського законодавства.

-       Організовує та забезпечує проведення капітальних і поточних ремонтів споруд, приміщень та майна центру в межах кошторисного фінансування.

 

5 3 1 01 

Приміщення
інтендантського-господарчого
відділу

sachkovskiy

Заступник начальника
інтендантського-господарчого відділу
капітан внутрішньої служби
Сачковський Сергій Анатолійович

Кислюк Дар’я Євгенівна

Старший інспектор
інтендантсько-господарчого відділу
лейтенант внутрішньої служби
Кислюк Дар’я Євгенівна

 

5-3-1-01

Завідувач складу 
інтендантського-господарчого відділу

Путря Анна Іванівна

5-3-1-01

Інженер – енергетик
комунально-експлуатаційної групи

Середа Олександр Іванович

5-3-1-01

Технік – доглядач 
інтендантсько-господарчого відділу

Череповський Геннадій Борисович