Ukrainian English Russian
КАШУБА Тетяна Олександрівна

Старший інспектор
групи по роботі з персоналом
майор внутрішньої служби
КАШУБА Тетяна Олександрівна

ДИКУН Олена Валентинівна

Старший психолог
групи по роботі з персоналом
майор внутрішньої служби
ДИКУН Олена Валентинівна

ГАЙОВА Галина Валеріївна

Старший інспектор
групи по роботі з персоналом
лейтенант внутрішньої служби
ГАЙОВА Галина Валеріївна

 ТРИШКІНА Світлана Вікторівна

Інспектор з культурно-масової роботи –
завідувач клубу групи по роботі з персоналом
старший лейтенант внутрішньої служби
ТРИШКІНА Світлана Вікторівна

  ШЕСТАКОВ Василь Олександрович

Завідувач клубу,
керівник постійно діючого кіноклубу
медіа-просвіти з прав людини Docudays UA
ШЕСТАКОВ Василь Олександрович

 

Робота з персоналом в центрі здійснюється у відповідності до вимог у сфері державної кадрової політики, антикорупційного законодавства, трудового законодавства та нормативно-правових актів України.

Основними напрямками діяльності групи по роботі з персоналом в напрямку кадрового забезпечення є:

-       організація і проведення добору, вивчення і оформлення кандидатів на посади вільнонайманих працівників, рядового і начальницького складу;

-       проведення спеціальної перевірки осіб, які приймаються на роботу, службу, направляються на навчання до навчальних закладів ДКВСУ;

-       організація і здійснення персонального обліку осіб рядового і начальницького складу, вільнонайманих працівників, ведення довідкової роботи, своєчасне відображення змін в особових справах персоналу центру, особиста відповідальність за облік та збереження особових справ персоналу центру, документів які містять конфіденційну інформацію;

-       робота по формуванню зовнішнього резерву кадрів для прийому на службу, комплектуванню вакантних посад згідно кваліфікаційних вимог;

-       участь у формуванні та організації роботи з резервом кадрів на висунення.

З метою психологічного супроводження навчально-виховного процесу систематично проводиться психодіагностичне вивчення особистості слухачів, направлених для проходження курсового навчання. За результатами тестувань готуються висновки щодо наявності необхідних професійно важливих якостей, психологічної готовності та придатності до навчання.

Старшим психологом групи по роботі з персоналом постійно проводиться анонімне анкетування, направлене на визначення рівня організації професійної підготовки та діяльності частин і служб училища, за результатами якого складаються доповідні записки, які розглядаються на оперативних нарадах з прийняттям відповідних рішень.

Робота з персоналом центру направлена на вивчення та аналіз психологічних особливостей працівників. При реалізації заходів індивідуально-виховного впливу завжди враховуються результати психологічного вивчення працівника. Не рідше одного разу на півріччя вивчається морально-психологічний клімат в колективі центру, готуються аналітичні довідки за його результатами. Під постійним контролем знаходиться індивідуально-виховна робота з молодими працівниками та фахівцями.

На постійній основі проводиться системний та комплексний підхід до виховної роботи з питань морального, патріотичного, правового, фізичного та естетичного виховання перемінного складу та персоналу центру, яка скерована на формування високої духовної культури й моральних якостей, почуття патріотизму, вірності традиціям українського народу.

В центрі використовується широкий спектр форм та методів виховної роботи, в тому числі: проведення зустрічей слухачів та персоналу з видатними людьми, творчою інтелігенцією, та культур­ними діячами міста, ветеранами та колишніми пра­цівниками центру; проведення конкурсів художньої самодіяльності, концер­тів на честь знаменних дат; групові відвідування театру, музеїв, експозицій, виставок тощо. Важливу роль у духовно-моральному вихованні відіграє співпраця центру з релігійними конфесіями.

З метою реалізації виконання завдань виховної роботи, патріотичного виховання персоналу та слухачів центру групою по роботі з персоналом здійснюється постійна взаємодія в галузі освіти і культурних заходів з навчальними закладами міста, проводяться лекції з історії Української державності, регіону, міста; для зустрічі з персоналом та слухачами центру запрошуються ветерани і пенсіонери ДКВС України, ветерани праці та війни.

Для формування інтелектуального і культурного потенціалу особистості з кожним заїздом слухачів проводяться екскурсії по пам'ятних місцях м. Дніпро та м. Кам'янське.

В бібліотеці центру постійно діють книжкові виставки та виставки фотодокументів, що ілюструють процес розбудови незалежної України, становлення та розвиток українського державотворення.

Постійно удосконалюється робота з питань організації виховання слухачів. Пріоритетними напрямками цієї роботи є безперервність та наступність, об’єктивний аналіз порушень дисципліни та контроль за неухильним дотриманням законності.

З метою формування духовної культури і моральних якостей, у відповідності до розроблених планів культурно-масових та спортивних заходів кураторами взводів організовуються відвідування міського академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки.

Значна увага приділяється роботі щодо забезпечення дотримання визначених законодавством обмежень споживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Проводяться лекції з висвітлення шкоди, що спричиняє надмірне вживання алкоголю і тютюнопаління, щотижня демонструються науково-публіцистичні та документальні фільми за напрямком пропаганди здорового способу життя. Для забезпечення здорового вибору та здорового способу життя в центрі створені сприятливі умови.

Відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння між ДПтС України і Херсонською міською Асоціація журналістів «Південь» та взаємодію в рамках проекту «Кампанія за права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA» в центрі створено постійно діючий кіноклуб медіа-просвіти з прав людини Docudays UA, який проводить заняття та здійснює показ кінофільмів з кожним заїздом слухачів.