Ukrainian English Russian

popazova

Начальник циклу
загальноправових дисциплін
підполковник внутрішньої служби
ПОПАЗОВА Олена Василівна

kovalevskiy

Старший викладач циклу
загальноправових дисциплін
майор внутрішньої служби
КОВАЛЕВСЬКИЙ Артем Вікторович

pometelina

Старший викладач циклу
загальноправових дисциплін
майор внутрішньої служби
ПОМЄТЄЛІНА Оксана Миколаївна

mytska

Викладач циклу 
загальноправових дисциплін
майор внутрішньої служби
МИЦЬКА Олександр Іванович

zalipuha

Викладач циклу 
загальноправових дисциплін
майор внутрішньої служби
ПОМОГАЙБО Ольга Вікторівна

kheylik

Викладач циклу
загальноправових дисциплін
капітан внутрішньої служби
ХЕЙЛИК Світлана Миколаївна

personal

Викладач циклу
загальноправових дисциплін
ОСАДЧИЙ
Юрій Олександрович

 

 

Діяльність циклу загальноправових дисциплін спрямована на організацію вивчення нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність органів та установ виконання покарань, з метою подальшої реалізації набутих знань в практичній діяльності. Зокрема, після курсу навчання слухачі повинні правильно застосовувати норми законодавства та вимоги нормативних документів, що регламентують діяльність пенітенціарної системи України, знати правові підстави і порядок застосування зброї, знати законодавчу основу та умови проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України, враховувати особливості психології осіб, взятих під варту, та засуджених до позбавлення волі, керуватися нормами професійної етики в процесі несення служби і в повсякденному житті, переборювати прояви психоемоційного вигорання та професійної деформації.

Викладачами циклу загальноправових дисциплін забезпечується викладання основ правових знань, спеціалізованної правової підготовки та психологічної підготовки. З 2017 року організовано навчання працівників уповноважених органів з питань пробації. Більшість занять проводиться в незвичній, але цікавій формі – тренінгу. Тренінг – це особлива форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою. Слово "тренінг" походить від англійського "to train", що означає "навчати, тренувати, дресирувати".

Тренінг - це одночасно:
• цікавий процес пізнання себе та інших;
• спілкування;
• ефективна форма опанування знань;
• інструмент для формування умінь і навичок;
• форма розширення досвіду.
Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань.
Отже, у педагогіці співробітництва і розвивального навчання, тренінг — це:
1. Нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність).
2. Нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення).
3. Позитивні цінності, ставлення, ідеали.
4. Нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді, уміння надавати й отримувати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень).

Але поряд з цим викладачі циклу загальноправових дисциплін займають високу активну життєву позицію і приймають участь в багатьох заходах, що проводяться в центрі та поза ним, а саме:

  1. Організація та участь в проведенні засідань круглого столу на різноманітні теми.
  2. Проведення заходів, присвячених Всеукраїнському тижню права.
  3. Участь в конференціях, що проводяться іншими навчальними закладами.
  4. Удосконалення навчально-матеріальної бази циклу та центру.
  5. Участь в конкурсах на краще відкрите заняття та кращий навчальний посібник.
  6. Проведення індивідуально-виховної роботи зі слухачами центру, відвідування з ними музею, театру, виставок та кінотеатру міст Кам'янське та Дніпро.
  7. Проведення зі слухачами Юридичної вікторини «На терезах Феміди» та Духовно-паріотичної вікторини «Моя країна Україна» .

Зважаючи на потенціал, професійний досвід та знання викладачів, цикл продовжує наполегливо працювати, досягати нових звершень, удосконалювати свою діяльність.

6-1-3-07

Під час проведення заняття 

6-1-3-07

Під час проведення заняття 

6-1-3-07

Під час проведення заняття 

6-1-3-07

Під час семінару 

6-1-3-07

Навчальна конференція до Дня психолога 

6-1-3-07

Додаткова інформативна лекція 

6-1-3-07

Співпраця з громадськістю 

6-1-3-07

Проведення екскурсій до пам'ятних місць міста 

6 1 3 15

Під час тренінгового заняття
з психологічної підготовки.
Вправа "Індикатори насилля"

6 1 3 16

Під час тренінгового заняття
з психологічної підготовки.
Вправа "Психологічний портрет кривдника"

6 1 3 17

Під час тренінгового заняття
зі спеціальної підготовки

 

6 1 3 18

Слухачі навчальної групи
працівників органів пробації

 

6 1 3 19

Під час тренінгового заняття
з психологічної підготовки.
Вправа "Лавка в парку"

6 1 3 20

Під час тренінгового заняття
з психологічної підготовки.
Вправа "Кошик гніву"

6 1 3 21

Під час тренінгового заняття
з психологічної підготовки.
Вправа "Кошик гніву"

6 1 3 22

Під час тренінгового заняття
з психологічної підготовки.
Вправа "Кошик гніву"