Ukrainian English Russian

 

ГОРБАЧ Ігор Олександрович

Начальник циклу
вогневої та фізичної підготовки
майор внутрішньої служби
ГОРБАЧ Ігор Олександрович

ДІДЕНКО Олексій В'ячеславович

Старший викладач циклу
вогневої та фізичної підготовки
підполковник внутрішньої служби
ДІДЕНКО Олексій В'ячеславович 

ПУШКАРСЬКИЙ Вадим Геннадійович

Старший викладач циклу
вогневої та фізичної підготовки
майор внутрішньої служби
ПУШКАРСЬКИЙ Вадим Геннадійович 

ТЕРЕЗЮК Володимир Федорович

Викладач циклу
вогневої та фізичної підготовки
капітан внутрішньої служби
ТЕРЕЗЮК Володимир Федорович

ТИМКІВ Олександр Іванович

Викладач циклу
вогневої та фізичної підготовки
капітан внутрішньої служби
ТИМКІВ Олександр Іванович

КАДИГРОБ Максим Леонідович

Викладач циклу
вогневої та фізичної підготовки
старший лейтенант внутрішньої служби
КАДИГРОБ Максим Леонідович

  

ЧИБІСОВ Олександр Вікторович

Викладач циклу
вогневої та фізичної підготовки
ЧИБІСОВ Олександр Вікторович

     Процес фізичної і вогневої підготовки співробітників та слухачів Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України спрямований на формування службово-прикладних навичок, розвиток фізичних і психологічних якостей, що сприяють успішному виконанню оперативно-службових завдань і збереженню високої працездатності в службовій діяльності.
     Діяльність циклу вогневої та фізичної підготовки спрямована на удосконалення організації та забезпечення навчально-виховного процесу; удосконалення методики, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять; ведення навчально-виховного процесу на основі сучасної педагогічної науки, передового досвіду роботи органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та навчальних закладів Міністерства юстиції України. Робота у даному напрямку проводиться з метою підвищення якості підготовки фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби України, забезпечення більш глибокого оволодіння слухачами теоретичним навчальним матеріалом та набуття ними необхідних практичних навичок. Навчальні дисципліни, що викладаються на циклі: «Фізична підготовка», «Вогнева підготовка», «Основи цивільної оборони і топографії», «Основи медичної підготовки та здорового способу життя», «Стройова підготовка», є базою для проходження служби в підрозділах ДКВС України.
     Для методичного забезпечення навчального процесу викладачами циклу розроблені та видані навчально-методичні посібники, навчальні посібники.
     Значну увагу в роботі викладацький склад циклу приділяє вирішенню проблем навчання співробітників ДКВС України з фізичної та вогневої підготовки, дій персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, способів орієнтування на місцевості, формування знань з основ медичної підготовки та практичних навичок надання першої домедичної допомоги, профілактики травматизму.
     Крім навчального процесу та організаційно-методичної роботи на циклі вогневої та фізичної підготовки проводяться навчально-тренувальні заняття зі слухачами та співробітниками центру з військово-прикладних видів спорту. Щорічно, згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Дніпровського центру ПКП ДКВС України персонал змагається на першостях з силових, легкоатлетичних та спеціально-прикладних видів спорту, що організовуються та проводяться силами викладацького складу циклу, а саме:
- пауерліфтинг;
- гирьовий спорт;
- офіцерське триборство;
- військове багатоборство;
- стрільба;
- плавання;
- естафета з подоланням смуги перешкод;
- футбол.
     Ефективність фізичного виховання та бойової готовності багато в чому визначається рівнем свідомості слухачів, розуміння ними необхідності і потреби систематичного самовдосконалення. Допомогу в цьому вони отримують від викладачів. В позаурочний час персонал циклу значну увагу приділяє організації та проведенню гуртків та факультативних занять з метою закріплення, удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок отриманих на заняттях, формування фізично більш підготовлених, готових до виконання службових завдань співробітників. Основними напрямками є: розвиток у слухачів фізичної сили, витривалості, спритності, швидкості в рухах, формування у них, необхідних для службової діяльності, рухових навичок та вмінь, виховання високих вольових, морально-психологічних якостей, зміцнення здоров'я і забезпечення нормального фізичного розвитку особистості,підвищення знань слухачів з матеріальної частини зброї та заходів безпеки при поводженні зі зброєю, відпрацювання дій по розбиранню та збиранню зброї, удосконалення навичок по стрільбі з пістолета Макарова та автомата Калашникова.
     Гуртки зі військово-прикладних видів спорту:
- «Ай-кідо»;
- «Дзюдо»;
- «Ратібор»;
- «Снайпер»;
- «Пауерліфтинг»;
- «Щит».
     Викладацький склад циклу спрямовує роботу на громадянське та патріотичне виховання слухачів. Всі виховні заходи проводяться з метою формування національної свідомості, розвитку духовності, моральної, правової культури та фізичного розвитку. З цією ж метою викладачі циклу організовують спортивно-масові заходи, приурочені до державних, християнських та національних свят, протягом навчального року:
- Богатирські ігри;
- Козацькі розваги;
- Супермени з берегів Дніпра;
- Нумо хлопці.
     З метою підняття рівня національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, викладачі циклу активно співробітничають з навчальними закладами міста Кам'янське, а саме приймають участь у регіональному педагогічному проекті військово-громадського спрямування «Обороноздатність держави – це ефективний освітній менеджмент підготовки учнів на уроках предмету «Захист Вітчизни» в шкільному просторі» та надання практичної допомоги у проведенні занять з «Захисту вітчизни» для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл.
     З метою підвищення мотиваційної складової навчального процесу, зацікавленості дисциплінами циклу, надання слухачам матеріалу, що не передбачений навчальними програмами, але є корисним для їх службової діяльності – викладачами циклу була проведена значна робота по збору, компонуванню інформації та систематично організовуються і проводяться навчальні конференції, факультативні лекції.
     На теперішній час спортивна та навчальна база циклу вогневої та фізичної підготовки включає в себе наступні об'єкти і споруди:
- спортивний зал з борцівським килимом, макетами холодної та вогнепальної зброї;
- два окремих тренажерних зали з тренажерами для всіх груп м'язів;
- стрілецький тир на чотири напрямки.
Спортивне містечко:
- футбольне поле;
- бігова доріжка на ґрунті навколо футбольного поля;
- майданчик для міні футболу;
- майданчик для волейболу та баскетболу;
- майданчик з тренажерами для всіх груп м'язів;
- смуга перешкод.

5 1 2 06

Під час проведення занять
з вогневої підготовки

5-1-2-07

Під час проведення занять 
з вогневої підготовки

5-1-2-08

Під час проведення занять 
з фізичної підготовки

5-1-2-09

Під час проведення занять 
з фізичної підготовки

 5-1-2-10

Подолання смуги перешкод

 5-1-2-11

Практичне застосування
прийомів рукопашного бою

 5-1-2-12

Проведення змагань
«Богатирські ігри»

 5-1-2-13

Проведення змагань 
«Богатирські ігри»

 5-1-2-14

Проведення змагань 
«Богатирські ігри»

 5-1-2-15

Організація тренувань
в тренажерному залі

 5-1-2-16

Взаємодія з громадськими
організаціями міста

 5-1-2-17

Взаємодія з навчальними
закладами міста