Ukrainian English Russian
 

personal

Юрисконсульт юридичної групи

НІКУЛІН
Юрій Васильович

     Основним завданням юридичної групи є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Дніпровським центром підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України , а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. На юрисконсульта юридичної групи покладені обов'язки уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Дніпровського центру ПКП ДКВС України.
     Юридична група підпорядковується безпосередньо начальнику Центру.
     У своїй діяльності юридична група Центру керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про юридичну групу Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та іншими нормативними актами.