Ukrainian English Russian

Канцелярія Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України організовує документальне забезпечення діяльності центру, а також розроблення і виконання заходів щодо охорони інформації з обмеженим доступом в центрі.

Канцелярію очолює завідувач канцелярії Кузіна Ірина Олександрівна, яка організовує діяльність канцелярії, забезпечує ведення діловодства та розгляд звернень громадян, що надходять до центру, а також здійснює контроль за станом виконання структурними підрозділами центру актів законодавства, наказів і доручень Міністерства юстиції України.

В питаннях зберігання документаційного фонду центру канцелярія співпрацює з архівною групою, яку очолює старший інспектор архівної групи Голодна Раїса Василівна.

Старший інспектор архівної групи забезпечує збереження документів в архіві, їх облік та виконує заходи для недопущення втрат і псування документів.

Канцелярією спільно з архівною групою контролюється стан зберігання та правильність оформлення документів у структурних підрозділах центру, а також надається організаційно-методична допомога з питань роботи з документами.

Кузіна Ірина Олександрівна 

Завідувач канцелярії

КУЗІНА

Ірина Олександрівна

Голодна Раїса Василівна

Старший інспектор архівної групи 

ГОЛОДНА

Раїса Василівна