Ukrainian English Russian
 ryabchiy

Інженер групи з охорони праці
РЯБЧІЙ
Сергій Григорович

     Група з охорони праці є самостійним структурним підрозділом Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, який підпорядковується безпосереднього начальнику центру. Чисельність групи встановлюється штатним розписом Центру. У складі групи з охорони праці можуть бути спеціалісти (інженери) відповідно до кваліфікаційних вимог.
     Група з охорони праці у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, наказами і методичними рекомендаціями Держпраці України, національними стандартами України у сфері охорони праці, наказами начальника центру, Системою охорони праці центру, а також Положенням про групу з охорони праці Дніпровського центру ПКП ДКВС України.
     Основними завданнями групи з охорони праці є:
- забезпечення фахової підтримки рішень керівництва центру з питань охорони праці;
- організація і проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;
- вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
- контроль зо дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів охорони праці, що діють в межах центру;
- інформування та надання роз’яснень працівникам центру з питань охорони праці.