Ukrainian English Russian

ledzinskyj

Провідний інженер
групи з мобілізаційної роботи
ЛЕДЗІНСЬКИЙ Дмитро Вікторович

Група з мобілізаційної роботи є структурним підрозділом Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, який забезпечує виконання завдань щодо безпосереднього управління мобілізаційною підготовкою, проведення мобілізаційних заходів в центрі, а також завдань територіальної оборони в умовах мирного та воєнного часу.

У своїй діяльності група з мобілізаційної роботи керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами України з мобілізаційної та оборонної роботи, а також Положенням про групу з мобілізаційної роботи Дніпровського центру ПКП ДКВС України.

Організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю групи з мобілізаційної роботи здійснює начальник центру.

Діяльність групи з мобілізаційної роботи здійснюється з дотриманням вимог режиму секретності.

Основними завданнями групи з мобілізаційної роботи є:

üЗдійснення заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної мобілізації персоналу центру та заходів територіальної оборони у відповідності до вимог діючого законодавства України.

üОрганізація, розроблення та здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки і сталого функціонування центру в умовах особливого періоду.

üОрганізація, розроблення та здійснення заходів щодо переведення центру на режим роботи в умовах особливого періоду.

üОрганізація, розроблення та здійснення заходів щодо захисту персоналу та слухачів центру під час надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період.

üОрганізація та створення системи інформаційного забезпечення персоналу та слухачів центру в особливий період.

üРозроблення заходів з матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної підготовки, проведення мобілізації, заходів територіальної оборони Центру.

üЗабезпечення виконання законодавства України з питань мобілізаційної підготовки, проведення мобілізації та територіальної оборони.

üОрганізація заходів щодо навчання-та підвищення кваліфікації персоналу центру з питань мобілізаційної підготовки.

Група з мобілізаційної роботи відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

üОрганізовує роботу з мобілізаційної підготовки, проведення мобілізації, здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності центру.

üРозробляє оперативно-мобілізаційні документи, інші документи, що забезпечують функціонування центру в мирний час та в умовах особливого періоду.

üСпільно з групою по роботі з персоналом центру проводить і контролює роботу щодо обліку військовозобов'язаних осіб запасу, обліку військовозобов'язаних і призовників центру та їх бронювання на воєнний час.

üВизначає основні напрямки удосконалення мобілізаційної підготовки в центрі на підставі вивчення позитивного досвіду оборонної роботи України, Міністерства юстиції України, органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

üОрганізовує роботу з територіальної оборони центру.

üГотує звіти про хід виконання заходів мобілізаційної готовності та територіальної оборони Центру.

üЗдійснює контроль за роботою із секретними документами при виконанні мобілізаційних заходів та оборонних завдань.