Ukrainian English Russian

linnyk

Фахівець з режиму секретності
групи режимно-секретної роботи
ЛІННІК
Ірина Артемівна

     Основною метою діяльності групи режимно-секретної роботи є розроблення і реалізація заходів щодо охорони державної таємниці в центрі, запобігання витоку секретної інформації, а також постійний контроль за станом охорони державної таємниці у структурних підрозділах центу.

     Група режимно-секретностної безпосередньо підпорядковується  начальнику Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

     У своїй діяльності група режимно-секретної роботикерується:

- чинним законодавством України;

-Законами України "Про державну таємницю", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації";

- Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939;

-Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженим наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440;

- Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року      № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";

- Положенням про групу режимно-секретної роботи Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

- наказами і розпорядженнями Міністерства юстиції України;

- іншими нормативними актами.