Ukrainian English Russian

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                         Наказ Дніпродзержинського училища

                                         професійної підготовки персоналу

                                         Державної кримінально-виконавчої

                                         служби України

                                         11.06.2013 №  2/ОД-13

 

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником якої є

Дніпродзержинське училище професійної підготовки персоналу

Державної кримінально-виконавчої служби України

 

      Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Дніпродзержинське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – Училище), розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та наказу Державної пенітенціарної служби України від 15.05.2013 № 281/ОД-13 "Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України".

    

І. Інформація про Училище

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Училища.

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові телефони, адреси електронної пошти керівництва Училища, структурних підрозділів Училища та їх заступників.

1.3. Положення про структурні підрозділи Училища.

 

ІІ. Інформація про діяльність Училища

2.1. Плани роботи Училища.

2.2. Звіти про виконання планів роботи Училища.

2.3. Інформація про наради, конференції, семінари, круглі столи, що проводяться Училищем.

2.4. Статистичні та звітні дані за напрямками діяльності Училища.

2.5. Перелік нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Училище.

 

ІІІ. Інформація про роботу Педагогічної ради Училища

3.1. Склад Педагогічної ради Училища.

3.2. План роботи Педагогічної ради Училища.

3.3. Рішення і протоколи Педагогічної ради Училища.

 

ІV. Інформація про діяльність рад, інших органів,

що створені при Училищі

4.1. Інформація про діяльність профспілкової організації Училища.

4.2. Інформація про діяльність Ради ветеранів Училища.

4.3. Аналітична інформація про роботу Житлово-побутової комісії Училища.

 

V. Інформація про доступ до публічної інформації

5.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Училища.

5.2. Інформація щодо задоволення запитів на публічну інформацію в Училищі.

5.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Училища.

5.4. Організація забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

5.5. Форма подання запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Училище.

5.6. Порядок складання і подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Училище.

5.7. Порядок оскарження рішень або бездіяльності розпорядника інформації.

 

VІ. Інформація з антикорупційної діяльності

6.1. Інформація про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Училищі.

VІІ. Інформація з питань роботи з персоналом Училища

7.1. Порядок та умови проходження служби в Училищі.

7.2. Права, обов'язки і відповідальність осіб рядового і начальницького складу Училища.

7.3. Відомості про вакансії в Училищі.

 

VІІІ. Інформація з питань планово-фінансової діяльності,

матеріально-технічного забезпечення

8.1. Кошториси, плани асигнувань загального фонду та плани спеціального фонду Училища.

8.2. Інформація, пов'язана з проведенням процедур закупівель в Училищі, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

 

ІХ. Інформація з питань бухгалтерського обліку

9.1. Бюджетна та фінансова звітність Училища.

 

Х. Інформація про розгляд звернень громадян

10.1. Звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень громадян та їх особистого прийому в Училищі.

10.2. Графік прийому громадян, персоналу і слухачів керівництвом Училища.

10.3. Порядок прийому громадян в Училищі.

 

ХІ. Інформація з питань взаємодії Училища

із засобами масової інформації

11.1. Плани заходів Училища, що потребують висвітлення в засобах масової інформації.

11.2. Плани виступів керівництва Училища у засобах масової інформації.