Ukrainian English Russian

26 вересня 2018 року, з метою дотримання персоналом Дніпровського центру ПКП ДКВС України дисципліни і законності, на підставі Наказу начальника центру від 25.09.2018 р. № 331/АГ-18, проведено стройовий огляд персоналу.

Під час стройового огляду перевірено дотримання встановленої форми одягу у відповідності до Наказу ДДУ ПВП від 15.12.2009 р. №323 «Про затвердження Правил носіння форменого одягу та знаків розрізнення особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України», перевірено рівень обізнаності з вимогами статутів та інших нормативних документів, які регламентують діяльність служби та володіння прийомами стройової підготовки.