Ukrainian English Russian

В умовах динамічного розвитку суспільства, стрімкого поширення нових досягнень у різних сферах діяльності особливого значення набуває рівень інтелектуального та  професійного розвитку особистості, що є актуальним і для пенітенціарної сфери в Україні.

Метою системи професійної підготовки персоналу для Державної кримінально-виконавчої служби України є забезпечення високого професіоналізму осіб рядового і начальницького складу, надання працівникам фахових знань, формування у них вмінь і навичок, необхідних для виконання службових обов‘язків, виховання сумлінного ставлення до своїх професійних обов‘язків, законності,  захисту суспільного і державного ладу  України, конституційних прав і свобод громадян, моральне та етичне виховання  працівників. Одночасно ця система має дозволити кожному співробітнику Державної кримінально-виконавчої служби України реалізувати право на збагачення знань, професійних навичок і вмінь, реалізацію власних інтересів, особистої службово-трудової кар’єри, інтелектуального розвитку особистості.

Курс на відповідність кваліфікації осіб рядового і начальницького складу сучасним потребам соціально-економічного розвитку держави, громадянського суспільства, позитивну стабілізацію кадрів органів, структур та підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України, зміцнення якісного складу останніх, виконання нормативно встановленої вимоги про наявність відповідної професійної підготовки обумовлюють необхідність професійного навчання працівників, якісного удосконалення системи їх підготовки.

Навчальний процес в центрі – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти за певною навчальною програмою.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання  будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Мова викладання та діловодства в центрі встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Навчання в центрі проводиться у відповідності з навчальними програмами, затвердженими Міністерством юстиції  України, які повністю забезпечені навчально-методичним матеріалом у відповідності до Інструкції з організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (конспекти лекцій, плани семінарських занять, методичні розробки для проведення практичних занять, посібники для самостійної підготовки слухачів, тест-картки для поточного контролю), в який систематично вносяться зміни згідно чинного законодавства та нормативно-правових актів ДПтС України.

Навчальні програми передбачають вивчення теоретичних положень, які викладаються на лекціях. Детальний розгляд теоретичних положень відбувається на семінарських заняттях, а на практичних заняттях  відпрацьовуються практичні ситуації та безпосередні дії на навчальному полігоні центру, відпрацьовуються нормативи та  дії у разі ускладнення оперативної обстановки; у стрілецькому тирі проводяться практичні стрільби із різних видів зброї та відпрацьовуються навички поводження зі зброєю. Крім того зі слухачами проводяться практичні заняття на базі установ виконання покарань.

Пріоритетним  напрямком навчально-виховного процесу є комплексний підхід до підготовки працівників для установ виконання покарань, тісний зв'язок навчання з практичною діяльністю, створення належних умов навчання слухачів, удосконалення патріотичного виховання, формування особистості працівника пенітенціарної системи, здатного працювати в нових умовах демократизації суспільства та ефективно використовувати знання, уміння та навички у службовій діяльності.

Звісно, специфіка навчального процесу в центрі не дозволяє в повній мірі   використовувати більшість з інноваційних освітніх технологій, але викладачі центру намагаються  іти в ногу з часом. Створені навчальні фільми та презентації, які стали найпростішою, найдоступнішою і найцікавішою формою викладання нового матеріалу; аудиторії обладнуються сучасною відео та мультимедійною технікою, яка використовується під час проведення занять.

100 3721

Робочі моменти заняття з модуля
психолого-педагогічної компетентності. 
Проводить викладач циклу ЗПД
капітан вн.сл. Хейлик С.М.

100 5320

Відкрите практичне заняття з модуля
психолого-педагогічної компетентності.
Проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.

100 5328

Відкрите практичне заняття з модуля 
психолого-педагогічної компетентності.
Проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.

DSCN8333

Додаткова інформативна лекція
з модуля правової компетентності.
Проводить старший викладач циклу ЗПД
майор вн.сл. Помєтєліна О.М.

IMG 1202

Лекційне заняття з модуля правової
компетентності.
Проводить старший викладач циклу ЗПД
майор вн.сл. Помєтєліна О.М.

IMG 5723

Відкрите лекційне заняття з модуля 
психолого-педагогічної компетентності.
Проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.

IMG 5738

Відкрите лекційне заняття з модуля 
психолого-педагогічної компетентності.
Проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.

 

IMG 5743

Практичне заняття
з тактико-спеціальної підготовки.
Проводить старший викладач циклу СД
майор вн.сл. Ковалевська І.В.

IMG 5742

Практичне заняття
з тактико-спеціальної підготовки.
Проводить старший викладач циклу СД
капітан вн.сл. Кіміціді О.В.

IMG 5744

Практичне заняття з тактико-спеціальної підготовки.


IMG 5748

Практичне заняття
з тактико-спеціальної підготовки.
Проводить викладач циклу СД
Бондарчук В.С.

IMG 5745

Лекційне заняття
з тактико-спеціальної підготовки.
Проводить викладач циклу СД
Бондарчук В.С.

IMG 5747

Практичне заняття 
з тактико-спеціальної підготовки.
Проводить викладач циклу СД
Бондарчук В.С.

IMG 5749

Лекційне заняття з медичної підготовки 
та основ здорового способу життя. 
Проводить викладач циклу ВтаФП
капітан вн.сл. Терезюк В.Ф.

IMG 5750

Практичне заняття
з вогневої підготовки
Проводить старший викладач циклу ВтаФП
майор вн.сл. Діденко О.В.