Ukrainian English Russian

В умовах динамічного розвитку суспільства, стрімкого поширення нових досягнень у різних сферах діяльності особливого значення набуває рівень інтелектуального та  професійного розвитку особистості, що є актуальним і для пенітенціарної сфери в Україні.

Метою системи професійної підготовки персоналу для Державної кримінально-виконавчої служби України є забезпечення високого професіоналізму осіб рядового і начальницького складу, надання працівникам фахових знань, формування у них вмінь і навичок, необхідних для виконання службових обов‘язків, виховання сумлінного ставлення до своїх професійних обов‘язків, законності,  захисту суспільного і державного ладу  України, конституційних прав і свобод громадян, моральне та етичне виховання  працівників. Одночасно ця система має дозволити кожному співробітнику Державної кримінально-виконавчої служби України реалізувати право на збагачення знань, професійних навичок і вмінь, реалізацію власних інтересів, особистої службово-трудової кар’єри, інтелектуального розвитку особистості.

Курс на відповідність кваліфікації осіб рядового і начальницького складу сучасним потребам соціально-економічного розвитку держави, громадянського суспільства, позитивну стабілізацію кадрів органів, структур та підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України, зміцнення якісного складу останніх, виконання нормативно встановленої вимоги про наявність відповідної професійної підготовки обумовлюють необхідність професійного навчання працівників, якісного удосконалення системи їх підготовки.

Освітній процес в центрі – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти за певною програмою підготовки.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання  будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Мова викладання та діловодства в центрі встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Навчання в центрі проводиться у відповідності з освітніми програмами підготовки, узгодженими з Міністерством юстиції  України, які повністю забезпечені навчально-методичним матеріалом у відповідності до Інструкції з організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (конспекти лекцій, плани семінарських занять, методичні розробки для проведення практичних занять, посібники для самостійної підготовки слухачів, тест-картки для поточного контролю), в який систематично вносяться зміни згідно чинного законодавства та нормативно-правових актів Міністерства юстиції України.

Освітні програми підготовки передбачають вивчення теоретичних положень, які викладаються на лекціях. Детальний розгляд теоретичних положень відбувається на семінарських заняттях, а на практичних заняттях  відпрацьовуються практичні ситуації та безпосередні дії на навчальному полігоні центру, відпрацьовуються нормативи та  дії у разі ускладнення оперативної обстановки; у стрілецькому тирі проводяться практичні стрільби із різних видів зброї та відпрацьовуються навички поводження зі зброєю. Крім того зі слухачами проводяться практичні заняття на базі установ виконання покарань.

Пріоритетним  напрямком освітнього процесу в центрі є комплексний підхід до підготовки працівників для установ виконання покарань, тісний зв'язок навчання з практичною діяльністю, створення належних умов навчання слухачів, удосконалення патріотичного виховання, формування особистості працівника пенітенціарної системи, здатного працювати в нових умовах демократизації суспільства та ефективно використовувати знання, уміння та навички у службовій діяльності.

Звісно, специфіка освітнього процесу в центрі не дозволяє в повній мірі   використовувати більшість з інноваційних освітніх технологій, але викладачі центру намагаються  іти в ногу з часом. Створені навчальні фільми та презентації, які стали найпростішою, найдоступнішою і найцікавішою формою викладання нового матеріалу; аудиторії обладнуються сучасною відео та мультимедійною технікою, яка використовується під час проведення занять.

100 3721

Робочі моменти заняття з  
психологічної підготовки. 
Проводить викладач циклу ЗПД
капітан вн.сл. Хейлик С.М.

100 5320

Відкрите практичне заняття з  
психологічної підготовки
.
Проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.

100 5328

Відкрите практичне заняття з  
психологічної підготовки
.
Проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.

DSCN8333

Додаткова інформативна лекція з   
правової підготовки
.
Проводить старший викладач циклу ЗПД
майор вн.сл. Помєтєліна О.М.

IMG 1202

Лекційне заняття з   
правової підготовки.
Проводить старший викладач циклу ЗПД
майор вн.сл. Помєтєліна О.М.

IMG 5723

Відкрите лекційне заняття з  
психологічної підготовки
.
Проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.

IMG 5738

Відкрите лекційне заняття з  
психологічної підготовки
.
Проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.

IMG 20171108

Під час проведення практичного (тренінгового) заняття з персоналом уповноважених органів з питань пробації.

Проводить старший викладач циклу СД
майор вн.сл. Ковалевська І.В.

IMG 5743

Практичне заняття
з тактико-спеціальної підготовки на
навчальному полігоні.
Проводить старший викладач циклу СД
майор вн.сл. Ковалевська І.В.

IMG 5742

Практичне заняття
з тактико-спеціальної підготовки на навчальному полігоні.
Проводить старший викладач циклу СД
капітан вн.сл. Кіміціді О.В.

IMG 5744

Практичне заняття з тактико-спеціальної підготовки  на навчальному полігоні.


IMG 5748

Практичне заняття
з тактико-спеціальної підготовки.
Проводить викладач циклу СД
Бондарчук В.С.

IMG 5745

Лекційне заняття
з тактико-спеціальної підготовки.
Проводить викладач циклу СД
Бондарчук В.С.

IMG 5747

Практичне заняття 
з тактико-спеціальної підготовки на навчальному полігоні.
Проводить викладач циклу СД
Бондарчук В.С.

IMG 5749

Лекційне заняття з медичної підготовки 
та основ здорового способу життя. 
Проводить викладач циклу ВтаФП
капітан вн.сл. Терезюк В.Ф.

IMG 5750

Практичне заняття
з вогневої підготовки
Проводить старший викладач циклу ВтаФП
майор вн.сл. Діденко О.В.